VZTEKÁNÍ, VZDOROVÁNÍ aneb NE a NE a NE

Co se dozvím:

Proč se mé dítě vzteká? Jak se vztekají ostatní děti? Co vše je v období vzdoru normální? Video nabité informacemi a inspirativními myšlenkami.

Kdo se taky podívá:

Rodiče dětí ve věku od 1 roku do 4 let

Jak dlouho se budu dívat?:

4 minuty

Pracovní list:

PRACOVNÍ LIST - VZTEKÁNÍ.docx